facebook pixel
Logo
Logo

Zásady zpracování osobních údajů

Vážení návštěvníci tohoto webu, nesbíráme o vás žádné zbytečné údaje, nechceme od vás nic vyplnit ani podepsat. Údaje, které zde najdete o nás slouží výhradně k tomu, abyste nás mohli kontaktovat za účelem objednávky našich služeb, nebo schůzky, zasílání aktuálních nabídek. Neslouží ke kopírování a kontaktování a nabízení zboží, služeb a marketingovým průzkumům třetích stran. Chováme se k sobě ohleduplně. Považujeme osobní údaje za cenné informace a podle toho s nimi také nakládáme.

Správcem Vašich osobních údajů jsou pouze jednatelé společnosti.

Účely zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely: Plnění našeho smluvního vztahu, vyřízení reklamace a vedení účetnictví.

Rozsah zpracovávaných údajů

Zpracováváme jen nezbytně nutné údaje, abychom vám mohli nabídnout kvalitní a včasné dodání díla nebo služby podle vaší objednávky: Jméno a příjmení Fakturační adresu (případně IČ a DIČ) a adresu místa plnění pro uplatnění záruky a servisu Telefonní číslo - pro naši vzájemnou komunikaci E-mailová adresa - pro zasílání podkladů a dokladů elektronickou cestou

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje chráníme a nikomu třetímu nepředáváme ani neprodáváme.

Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu dle účelu zpracování:

Plnění smlouvy: dle smlouvy

Vyřízení reklamace: dle NOZ

Vedení účetnictví: 10 let počínaje následujícím rokem od vystavení, zákonná povinnost

Vaše práva

Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právo vědět, jak s nimi nakládáme. Na úředně ověřenou písemnou žádost zaslanou na naši adresu, vám bez zbytečných odkladů, nejdéle do 1 měsíce, zašleme jaké údaje o vás máme, opravíme je a pokud si nepřejete, abychom vaše osobní údaje dále zpracovávali, tak je vymažeme. Vymazání však nesmí být v rozporu s platnými zákony, které nám uchovávání některých vašich osobních údajů po určitou dobu nařizují. Máte také právo podat stížnost na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Odkazy na legislativu Postupujeme vždy v souladu s platnou legislativou, jejíž plné znění najdete na těchto odkazech: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017

Kontakt

Obelisk Praha s.r.o., Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1